top of page

BRA ATT VETA

Har jag rätt upplösning på min bild? Vilket format ska jag skriva ut i? Vilket papper ska jag skriva ut på? Frågorna innan en produktion brukar vara ganska många så här försöker vi besvara de flesta av de mest förekommande frågorna. Enjoy!

A-format - Lite mått och så

Vanligaste pappersformatet för trycksaker i Europa. Man får fram formaten genom successiv halvering av A0 (841 mm × 1 189 mm=1 m2). Varje pappersstorlek är hälften så stor som den närmast större storleken.

 

Siffran 1-10 anger hur många gånger grundformatet A0 delas. A4 det vanligaste formatet är 210 x 297 mm.

AO - 841 x 1189 mm                      
A1 - 594 x 841 mm                         
A2 - 420 x 594 mm                         
A3 - 297 x 420 mm                         
A4 - 210 x 297 mm 

A5 - 148 x 210 mm

A6 - 105 x 148 mm 

A7 - 74 x 105 mm

A8 - 52 x 74 mm 

A10 - 26 x 37 mm                    

A_size_580.png

Låt oss prata om bildformat!

JPEG - Joint Photographic Experts Group

JPEG är en standard för främst destruktiv komprimering av digitala bilder, speciellt fotografiska sådana, medelst lokala diskreta cosinustransformer utförda i 8*8-block följt av kvantisering. På rätt sorts bilder kan JPEG ge extremt god komprimeringsgrad med bibehållen kvalitet. JPEG är däremot direkt olämpligt på ritningar eller datorskapade bilder med raka linjer och skarpa kontraster, där kompressionsgraden blir mycket låg om bildkvaliteten inte ska försämras allt för mycket.

EPS - Encapsulated PostScript

EPS eller Encapsulated Postscript är ett filformat för framförallt vektorgrafik, men används även för rastergrafik. Filformatet används av både Adobe Illustrator och Adobe Photoshop.

Bilder kan friläggas med urklippsbanor och filformatet kan lagra information om rastertyp, rastertäthet samt överföringskurvor för att kompensera bildens ljushet och toner efter tryckets förutsättningar.

EPS-filen består av två delar: dels en (valbar) lågupplöst förhandsvisningsbild, dels en Postscriptdel som kan innehålla både vektor- och rastergrafiska kommandon. Som namnet antyder är Postscript-koden inkapslad i en fil. Därför är formatet tämligen skyddat.

 

PDF - Portable Dokument Format

PDF är ett öppet format, vilket innebär att den som vill kan skapa ett program för PDF-framställning.

Formatet stöds på många datorplattformar. Allt fler program har också inbyggd PDF-exportfunktion, till exempel Openoffice.org och Microsoft Word.

 

PDF används i första hand som ett distributionsformat, såväl för visning på skärm som för utskrift och tryck. Då PDF-dokument kan infogas i ett dokument kan det fungera som ett kompaktare alternativ till EPS-dokument. PDF har också blivit ett föredraget format för annonser som skall tryckas i tidningar och utskrifter.

Gicléetryck eller Fine Art Print som det även kallas

Metoden föddes i Frankrike och USA med en blandning av den gamla traditionella inkjet-metoden och den senaste digitaltekniken och den används för framställning av grafisk konst i begränsade serier.

 

Giclée-metoden möjliggör för konstnärer att erbjuda sina konstverk i små upplagor, med hög tryckkvalitet. Många använder numera datorn som ett verktyg för att göra konstnärliga bilder. Den senaste tekniska utvecklingen av skrivare gör det möjligt för en konstnär att använda datorn och skrivaren som en kombinerad enhet för direkt bildproduktion. Genom Gicleemetoden är det också möjligt att framställa upplagor utifrån original. Kvalitén på dessa bilder beror på hur och i vilken omfattning bilderna bearbetats och vilken metod som har använts vid digitaliseringen av dessa. När trycket kan anses övergå från att vara en reproduktion till ett grafiskt verk beror till stor del på hur och i vilken omfattning konstnären har varit inblandad i processen med att ta fram ett Gicleetryck.

Giclée har allmänt blivit en synonym för högkvalitativ bläckstråleutskrift, men är bara en beteckning på själva utskriftsmetoden. Skrivarens egenskaper och färgpigment, tillsammans med papperskvalitet avgör om trycket kan anses vara godkänt för signering enligt Giclée fine art principen. Precis som vid traditionella grafiska tekniker som litografiserigrafikoppargrafik med mera, är det till slut konstnären som avgör om trycket skall godkännas. Giclée fine art kan anses vara den moderna formen av konstnärlig tryckteknik.

Termen skapades ursprungligen för att beteckna utskrifter gjorda av en skrivare tillverkad av den israelisk-amerikanska företaget Scitex. Skrivaren hette Iris och togs först fram för att användas för att göra digitala förprovtryck inför en offsettryckning. Graham Nash, mer känd medlem i grupperna The Hollies och Crosby, Stills, Nash and Young, köpte och byggde om en sådan skrivare runt 1990. Till en början användes färger som inte var ljusäkta, men snart hade flera bläcktillverkare tagit fram mer beständiga bläck.

 

För att särskilja vanliga Iris-utskrifter från dessa mera beständiga, skapades termen giclée.

bottom of page